Presný čas:

Počet návštev od 1.8.2015

!!! Deň otvorených dverí sa uslutoční 15.11.2016 (utorok) od 9.00 hod. do 13.00 hod. !!!