newsletter2

26.4.2018 - Triedne aktívy ZRPŠ o 16.30 hod. a rodičovská rada školy o 15.30 hod. v miestnosti č. 111