newsletter2

Oznamujeme rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že konzultačné triedne aktívy školy sa budú konať dňa 7.decembra 2017 (štvrtok) v čase od 15.30 do 17.30 hod.
V uvedenom čase sa môžu rodičia a zákonní zástupcovia informovať o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojich detí u triednych učiteľov. Súčasne Vám bude na konzultácie k dispozícii vedenie školy, všetci vyučujúci teoretického vyučovania a majstri odbornej výchovy.


PaedDr. Jozef Horák, riaditeľ školy