Druhý workshop

Dňa 14. mája 2013 sa konal workshop 1b pre učebný odbor pekár. Cieľom workshopu bol zber typických odborných činností pekára na základe aktuálnych odborných pracovných situácií. Účastníkmi workshopu boli absolventi učebného odboru pekár, prípadne kombinovaného učebného odboru cukrár, pekár s praxou 2 až 5 rokov.