Tretí workshop

Dňa 25. júna 2013 sa konal v priestoroch našej školy už v poradí tretí z pracovných workshopov v rámci projektu švajčiarskeho finančného mechanizmu - Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce. Na rozdiel od workshopov WS 1a a WS 1b bolo toto stretnutie spoločné pre obidva učebné odbory: cukrár a pekár. Workshop bol zameraný na analýzu oblasti spomínaných povolaní. Spracovávali sa výsledky z predchádzajúcich stretnutí. Na základe zoskupovania opisov činností sa vytvára jeden profil činnosti a jeden jasný prehľad, ktoré prezentujú, ktoré činnosti sú typické pre dané povolania.