Štvrtý workshop

Dňa 17. septembra 2013 sa konal v priestoroch našej školy ďalší z pracovných workshopov pod metodickým označením workshop 3. WS 3 je náčrtom možného vývoja povolania.

Pomocou danej metodiky sa zisťovali potreby zákazníka a tzv. externé faktory. Externé faktory vplývajú na oblasť povolania, ale oblasť povolaní na nich žiadny vplyv nemá, tzn. že je možná iba jedna úprava alebo reakcia na okolnosti. V závislosti od rozvoja povolaní cukrár a pekár sa vychádzalo zo súčasného stavu a zisťoval sa možný vývoj povolania o 12 – 15 rokov. Rozvoj povolania je vždy jav dlhodobý a aj reforma povolaní potrvá niekoľko rokov.

Na základe detailného opísania relevantných externých faktorov sa k nim vypracovali súvisiace predstavy o budúcnosti, tzv. scenáre. Scenáre sú dobre sformulované možné obrazy o budúcnosti. Príslušné grémiá a osoby môžu potom bez veľkej námahy pochopiť, o aké predpoklady sa opierala reforma a zistené rozdiely môžu využiť hneď pri ďalšom rozvoji vzdelávacieho plánu.

Hosťom na workshope bola zástupkyňa Úradu vlády Ing. Žilkayová a Mgr. Grebečiová, manažérka projektu.