Piaty workshop

Posledný, v poradí piaty workshop sa konal 24. septembra 2013. Podľa metodiky ŠIV je označený ako WS 4. Vedie k profilu činností, ktorý bude funkčný a fungujúci aj v budúcnosti a tým k prvej pracovnej verzii kvalifikačného profilu. Ako základ slúžili výsledky predchádzajúcich workshopov.

Účastníci vypracovali zoznam interných faktorov, pomocou ktorých analyzovali súčasný stav vzdelávania v povolaniach cukrár a pekár. Určovali silné a slabé stránky definovaných interných faktorov a vyvodzovali možné opatrenia. Interné faktory odzrkadľujú súčasný stav. Preto sa opatrenia doplnia o tie opatrenia, ktoré boli načrtnuté v rámci workshopu 3 na základe externých faktorov. 

Na poslednom workshope boli prítomní hostia: Ing. Žilkayová z Úradu vlády a Mgr. Grebečiová, projektová manažérka.