12.2.2015 prebehli súťažné prezentácie žiakov, ktorí sa zúčastnili filmového festivalu Ekotopfilm. V tomto roku prebehol už 41. ročník prehliadky kvalitných filmov, sprievodného programu a environmentálnej osvety. Žiaci prezentovali obsah a hlavnú myšlienku filmov, ktoré videli. Vyjadrili svoj názor na problematiku prezentovanú na festivale ekologických filmov. Po posúdení kvality prezentácií prebehlo vyhodnotenie a odovzdanie cien víťazom:

  1. miesto Kristína Simonová - II.PH
  2. miesto Michaela Moravčíková - II.KČ
  3. miesto Laura Jirkovská - III.PH, Filip Sloboda - I.PH

Členovia komisie, ktorá hodnotila prezentácie žiakov:
PaedDr. Jozef Horák, riaditeľ školy
Ing. Alena Štrauchová - koordinátorka environmentálnej výchovy
Ing. Brigita Šuhajdová - vyučujúca predmetu ekológia