Dňa 22.11.2017 sa na našej škole uskutočnili školské kolá Olympiád v anglickom a nemeckom jazyku pod vedením príslušných vyučujúcich. Za  anglický jazyk Mgr. Kockovej a PhDr. Ružičkovej, za nemecký jazyk Mgr. Baloghovej a Ing. Kohoutovej. 

Celkovo sa zapojilo 26 žiakov, zastúpené boli všetky študijné a väčšia časť učebných odborov školy. Úroveň súťaží bola na veľmi dobrej úrovni, víťazi jednotlivých kategórii nás budú reprezentovať na obvodných kolách. Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme.

 

Výsledky: 

 

Anglický jazyk Nemecký jazyk

1. miesto Martin Cisár, V.HA 1. miesto Marek Berger, V.HA

2. miesto Filip Král, IV.HA                 2. miesto Lucia Havlová, V.HA

             Michal Krištofič, IV.PH

3. miesto Tomáš Nemec, IV.HA