21.11.2017 sa po roku vrátil na besedu moderátor Patrik Herman. Na záver nášho štúdia sa objavil v triede V.HA. Tematika jeho besedy bola rôznorodá. Je to veľmi príjemný, spontánny a usmievavý človek.


Najskôr sme sa zaujímali o jeho prácu, ako čo funguje v televízii, ako sa robia reklamy, koľko môžu trvať. Kládli sme mu rôzne otázky. Dozvedeli sme sa aj osobné informácie, aj zo súkromia, z charitatívnej práce. Prebrali sme maturitu, ako ju zvládnuť, ako nemať strach.


Bol veľmi priateľský, vždy odpovedal na všetko, čo sme sa pýtali. Patrik je vtipný, sympatický a má veľmi príjemný hlas.


Dve hodiny, ktoré sme s ním strávili vôbec neboli zbytočné.


Za V.HA Kristína Ďurišová