29. novembra 2017 sa žiaci V.HA triedy študijný odbor hotelová akadémia  zúčastnili exkurzie v Slovenských liečebných kúpeľoch Piešťany a.s. pod vedením Mgr. Aleny Kovačovskej. Žiaci boli oboznámení s históriou a súčasnosťou Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany, videli izby rôznych kategórií v Spa Resort Esplanade**** a v jeho krídle Palace****. Po prehliadke stravovacích a kongresových priestorov v Spa Resort Esplanade**** sa žiaci presunuli do exkluzívnych priestorov secesného hotela Thermia Palace***** kde boli oboznámení s históriou a súčasnosťou hotela, videli vybavenie izieb, v kúpeľnom dome Irma mali možnosť vidieť unikátne bahnisko a zrkadlisko a  ochutnať síranovo-hydrogenuhličitanovú liečivú vodu. Po exkurzii v hoteli žiaci videli prameň Adam Trajan, bazény so zrejúcim piešťanským bahnom, liečebný dom Propatria a Napoleonovské kúpele.

Poďakovanie patrí vedeniu Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany a.s  v zastúpení pani Ing. Ivetou Miškovicovou - Personnel Manager i ostatným zamestnancom, ktorí nás sprevádzali za umožnenie exkurzie a odborný výklad.