Dňa 16.3.2018 sa uskutočnila na našej škole prednáška spojená s následnou diskusiou pre žiakov tried II.HA a V.HA na aktuálnu tému:  Stav a vývoj demokracie na Slovensku. Prednášajúcimi boli riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy Mgr. Peter Goliaš, PhDr. a Mgr. art. Michal Piško z Transparency International Slovensko. Diskutovalo sa hlavne o náplni práce investigatívnych novinárov, šírení nebezpečných dezinformácii či o príčinách vysokej nespokojnosti ľudí s kvalitou demokracie aj s celkovým smerovaním našej spoločnosti a znižujúcou sa kvalitou života. Predmetom stretnutia prednášajúcich s vedením školy bolo o.i. aj vyjadrenie výhrad, ktoré má škola voči rebríčku škôl, ktorý každoročne INEKO pripravuje a následne v širokom zábere medializuje. Kritéria jeho tvorby dlhodobo neodrážajú v prípade hodnotenia odborných škôl objektívne ich úroveň a skutočnú kvalitu. Záverom stretnutia preto bola dohodnutá užšia spolupráca, ktorou sa do budúcnosti predíde prípadným nedorozumeniam či pocitom nespravodlivosti v tejto oblasti.