Vážení výchovní poradcovia, rodičia, milí žiaci základných škôl,

srdečne vás pozývame vo štvrtok 8.11.2018 o 9:00 hod. na Deň otvorených dverí, kde budete môcť ochutnať a zažiť život našej školy. Keď hovoríme, že ochutnať, tak to myslíme doslova! Naši žiaci majú pre vás pripravených niekoľko prekvapení. Vaše zmysly si určite prídu na svoje.

Okrem toho vás čakajú: prehliadka školy a jej priestorov, informácie o možnosti štúdia a aj dôkazy, že absolventi SOŠ sa v živote nestratia a vedia sa veľmi dobre uplatniť na trhu práce. Veríme, že sme prebudilii vašu zvedavosť a čoskoro sa uvidíme.

Tešíme sa na vás!

PeadDr. Jozef Horák, riaditeľ školy