Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s o. z. Living Memory pripravil aj v tomto školskom roku prednášky o osudoch obetí totalitných režimov a ich
prenasledovateľov na Slovensku s podporou známych osobností proti šíreniu
extrémizmu medzi mládežou pod názvom „ V demokracii môžeš svoje šance
zlepšiť, v totalitnej spoločnosti nie!


Naša škola už tretí školský rok po sebe uvítala možnosť zapojiť sa.
V mesiacoch október a november sa uskutočnili odborné historické prednášky
pre žiakov tried I.PH, I.HA a I.VK. Prednášajúcim bol mladý, slovenský historik Mgr. Ľubomír Morbacher, PhD., ktorý pritiahol pozornosť žiakov stále
aktuálnymi témami – demokracia, sloboda, totalita, ľudská dôstojnosť
a právny štát. Výbornú atmosféru umocnila aj živá a otvorená diskusia.