Už tretí rok zorganizovala naša škola charitatívnu akciu. Tento rok to bolo na podnet žiačky Nikoly Dobijovej z III.HA triedy. Zbierka bola určená pre sociálne odkázané rodiny žiakov našej školy.

Trvala od 1.decembra do 19.decembra. Kto chcel, mohol prispieť trvanlivými potravinami, hygienickými potrebami. Akcia mala odozvu a sklad sa plnil. Po dohode s triednymi učiteľmi bolo vybraných päť rodín. Nikola, Patrícia Dibúzová , Pavol Szeif spolu s pani profesorkou Palkovičovou pripravili vianočné balíky, z ktorých niektoré mali veru poriadnu váhu a  so šoférom ich rozniesli jednotlivým rodinám.

Ich reakcie boli dojímavé.

Týmto ďakujeme všetkým, ktorí prispeli(učitelia, žiaci, rodičia) a tak urobili piatim rodinám predčasné Vianoce.