Slovenské školstvo je roky mŕtve a sľuby, ktoré nám zatiaľ dala vláda ho vzkriesiť nepomôžu. Opakovane rozkrádané eurofondy, ktoré sa k reálnemu žiakovi, študentovi a učiteľovi nikdy nedostanú, nefunkčné priamoriadené organizácie, populistické rozdávanie miliónov eur na lyžiarske zájazdy a obedy zadarmo na úkor podvýživy školstva, nevytvorený voľný trh kvalitných učebníc, chýbajúci asistenti učiteľov, odborné tímy na školách, prekvitajúca šikana a mobbing na školách, nefunkčné celoživotné vzdelávanie s nulovou víziou zmeny aj po zavedení kozmetických úprav v novom zákone o pedagogických a odborných zamestnancoch, cielená likvidácia vedy, stavanie štadiónov oligarchom, obsadzovanie dôležitých funkcií pochybnými jedincami či absolútny morálny suterén pri písaní vedeckých prác našimi politickými šaržami sú len ďalšími zhrdzavenými klincami do jeho rakvy.

Preto v deň narodenia Jána Amosa Komenského 28. 3. 2019 učitelia v čiernom symbolicky vzdajú úctu smutnej pravde o našom školstve, ktoré skonalo na podvýživu, zanedbanie a systémové týranie. Pozostalí však chcú naďalej šíriť jeho dávno zašlé dobré meno a preto nekončia vo svojich aktivitách.