V polovici marca žiaci na Strednej odbornej škole gastronómie a hotelových služieb na Farského ulici v Bratislave nemali vyučovanie klasickou formou. 15. marca totiž v tejto škole prebiehala celoškolská akcia zameraná na prevenciu závislostí, DEŇ DROGOVEJ PREVENCIE. Hlavnými aktérmi tohto dňa ale boli stále žiaci.

Žiaci formou projektového vyučovania vytvárali v skupinách plagáty a videá na tému, ktorú si na začiatku dňa vyžrebovali. Všetky témy sa týkali rôznych foriem závislostí a musím Vám povedať, bolo sa teda na čo pozerať. Svojich tém sa zhostili naozaj veľmi dobre a vznikli nápadité plagáty, ktoré zdobia chodby školy a videá, ktoré boli uverejnené aj na facebookovej stránke školy. Tam prebiehalo hlasovanie o najlepšie video. Formou páčikov mohli ľudia ohodnotiť videá, ktoré sa im páčili. V tejto súťaži vyhrala trieda II. HA s počtom 327 páčikov a s vyše 7 tisíc pozretí. Video, ktoré sa najviac „páčilo“ bolo, paradoxne, na tému Závislosť na vzhľade :)

Atmosféra v škole bola počas tohto dňa veľmi pozitívna. Všade bolo veselo a panovala naozajstná pracovná nálada, aj keď v uvoľnenejšom duchu. Pedagógom sa páčilo, že témy a spôsob, akým ich mali žiaci spracovať, žiakov zaujal. Práca na projekte ich bavila. Zo svojich žiakov boli viacerí veľmi príjemne prekvapení a boli hrdí na to, čo ich trieda vytvorila. V mnohých tak objavili talenty, o ktorých dovtedy nevedeli. Aj samotní žiaci tento deň hodnotili ako veľmi úspešný a zaujímavý. Ako deň, počas ktorého sa veľa naučili. Vyskúšali si pracovať v tíme, objavili v sebe výtvarné, filmárske alebo herecké zručnosti a naučili sa niečo nové aj o rôznych závislostiach. Niektorých dokonca organizátori ani nemohli poobede dostať zo školy... :)

Musím uznať, že to bol deň, kedy som opäť videla mladých ľudí zaujatých, zapálených a angažovaných. Mladých ľudí, ktorí diskutovali o tom, čo môže závislosť spôsobiť človeku a aký dopad na ich budúcnosť môže mať, ak jej podľahnú. Mladých ľudí, ktorí nahradili frázu „moja práca“ slovným spojením „naša práca“. Mladých ľudí, ktorí tvorili niečo nové a navzájom si pomáhali. Mladých ľudí, ktorí CHCELI, nie museli ...

A aj keď mi táto práca, práca učiteľky, občas prinesie ťažšie chvíle, vidieť mladých ľudí takých, akí boli v tento deň, je presne to, prečo ju robím rada. A za to všetkým svojim žiakom ďakujem.

Zuzana Hamarová