VEREJNÝ OCHRANCA PRÁV A ĽUDSKÉ PRÁVA

S touto témou prišli k nám 4.3. opäť pracovníčky Kancelárie verejného ochrancu práv a besedovali so žiakmi I.PA triedy.

Právničky Katarína Kohýlová, Dominika Krišová s kolegyňou predstavili profil Prof. JUDr. Márie Patakyovej, PhD., sídlo, pôsobnosť, úlohy ombudsmanky.

So žiakmi živo besedovali na tému Ľudské práva a slobody. Prezentácia bola doplnená o skutočné príbehy.

Beseda mala pozitívny ohlas z obidvoch strán, preto budeme v spolupráci pokračovať.