Dňa 16. apríla 2019 sa u nás konali praktické maturitné skúšky
a.k.a. Konferenciach Dozvuky divinových hodov a Regióny cestovného ruchu a ubytovacie zariadenia Slovenska.

V akcii sa predviedli triedy V.HA (odbor Hotelová akadémia) a IV.PH (odbor Pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu).