Praktická časť maturitnej skúšky v podaní IV. KČ (odbor Kuchár, čašník, servírka).

Prosím, uistite sa, že nie ste hladní. Inak vám hrozí pri prezeraní fotiek jedál, že budete slintať.

V každom prípade, všetky jedlá, ktoré žiaci pod odborným vedením majstrov OV pripravili, boli chuťovo výborné. A najedli sa aj oči.