17 ročník „Moravský pohár 2019“ , súťaž odbornej zručnosti žiakov stredných odborných škôl v odbore cukrár, s medzinárodnou účasťou sa tento rok konal v dňoch 9.4.2019 – 10.4.2019 v Strednej škole gastronomie hotelnictví a lesnictví Bzenec, ČR.


Súťaž zorganizovala SOŠ v spolupráci s AKC ČR pobočka Brno a s hlavným partnerom súťaže spoločnosťou Ireks Enzyma s.r.o Brno.
Konala sa pod záštitou prezidenta AKC ČR a WACS CONTINENTAL DIRECTOR CENTRAL EUROPE pána Bc. Miroslava Jakubeca.


Hodnotiaca komisia bola zastúpená certifikovanými komisármi AKC ČR a cukrárskymi odborníkmi. Do súťaže sa zapojilo v tomto ročníku deväť SOŠ.
Žiaci SOŠ v  odbore cukrár si už tradične zmerali sily v súťažných úlohách, v ktorých mali pripraviť slávnostnú tortu do hmotnosti 6 kg, tri druhy rautových dezertov po 9 kusov a taktiež vyrobiť dekoračný výrobok z jedlého materiálu.


Kritériom hodnotenia bola chuť a vôňa, vzhľad, dodržanie hmotnosti výrobkov, prácnosť, písomná príprava. Súťažiaci pracovali dva dni v celkovom časovom limite 7 hodín . Súčasťou hodnotenia bola aj prezentácia výrobkov naaranžovaním na vopred určené stoly.
Prvý krát v histórii súťaže, pozostávalo súťažné družstvo  jednotlivých SOŠ z dvoch žiačok, pričom sa skrátil čas prípravy výrobkov o 3 hodiny.
Našu školu reprezentovali žiačky 1. ročníka Veronika Jurišová a Izabella Magyari, s majsterkou odbornej výchovy Ing. Bačovou. Žiačky preukázali v súťaži svoje odborné zručnosti a kreativitu a v silnej konkurencii získala bronzové miesto.

Pre žiačky SOŠ GaHS to bola dobrá skúsenosť, nakoľko súťažili po prvý krát. Súťažné výrobky boli vystavené pre verejnosť vo foyer školy na hodnotenie.
Pracovnej cesty sa zúčastnil aj riaditeľ SOŠ gastronómie a hotelových služieb PaedDr. Jozef Horák, zástupkyňa riaditeľa pre PV Ing. Daubnerová Danica a hlavná majsterka Ing. Krošláková Janka.


Riaditeľ SOŠ GaHS PaedDr. Jozef Horák a riaditeľ Strednej školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec Mgr. Libor Marčík na pracovnom stretnutí prerokovali medzi iným aj plán ďalšej spolupráce medzi školami.