Stredoškolská odborná činnosť 2015/2016

Školské kolo SOČ sa konalo dňa 3. marca 2016. 

Odborná komisia:
Predseda: Dr. Jozef Horák
Členovia: Ing. Janka Krošláková, Ing. Soňa Gavurníková PhD. - odborník z praxe

Súťažné práce:

Názov práceRiešiteľTriedaOdborKonzultant
Proso - plodina zdravého životného štýlu Karina Bergendiová
Claudia Kramáriková
II.PH,
II.PH
07 Pôdohospodárstvo Ing. Gabriela Sládečková
Zverina v gastronómii Kristína Simonová
Diana Simonová
III.PH
I.PH
08 Hotelierstvo, gastronómia a cestovný ruch Ing. Brigita Šuhajdová
Event ako komunikačný nástroj Dávid Košický II.PA 15 Ekonomika a riadenie Ing. Brigita Šuhajdová

Školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti prebehlo úspešne, hodnotiaca komisia posunula všetky tri práce do krajského kola. Práce do krajského kola budú elektronicky odoslané a následne odovzdané v printovej podobe dňa 8. marca 2016. Krajské kolo sa bude konať v priestoroch SPŠE K. Adlera v Bratislave v dňoch 7. a 8. apríla 2016.

Krajské kolo

Krajské kolo sa konalo v priestoroch SPŠE K. Adlera v Bratislave v dňoch 7. a 8. apríla 2016. Krajské kolo bolo pre našu školu mimoriadne úspešné., všetky práce získali pódiové ocenenia. Práca „Proso – plodina zdravého životného štýlu“ sa umiestnila na krásnom 1. mieste vo svojom odbore. Práce „Zverina v gastronómii“ a „Event ako komunikačný nástroj“ získali na krajskej prehliadke SOČ zhodne 3. miesto, každý vo svojom odbore.

Do celoštátneho kola postupuje práca „Proso – plodina zdravého životného štýlu“. Riešiteľkám Karine Bergendiovej a Claudii Kramárikovej budeme držať palce, aby nás čo najúspešnejšie reprezentovali v konkurencii prác z celého Slovenska. Celoštátna prehliadka SOČ sa bude konať tento rok v Bratislave v dňoch 27. až 29. apríla 2016.

Celoštátne kolo

Celoštátne kolo sa konalo v priestoroch SPŠE K. Adlera v Bratislave v dňoch 27. až 29. apríla 2016. Našu SOŠ reprezentovala práca „Proso – plodina zdravého životného štýlu“. Riešiteľky Karina Bergendiová a Claudia Kramáriková nás dôstojne reprezentovali v konkurencii prác z celého Slovenska. Študentky síce nezískali pódiové ocenenie, ale práca porotu zaujala a dievčatá odchádzali s dobrým pocitom dobre odvedenej práce.

Úspechy tohtoročnej prehliadky SOČ pod optikou všetkých súťažných kôl budú určite inšpiráciou aj pre ostatných žiakov školy pri aktívne a prospešne využitom čase.