Na SOŠ gastronómii a hotelových služieb Farského 9 Bratislava, sa dňa 3.11.2015 konal „deň otvorených dverí“. Deň otvorených dverí bol spojený s praktickými ukážkami odbornej prípravy žiakov v zameraní gastronómia, hotelové služby a potravinárstvo a aj s možnosťou odskúšania niektorých pracovných činností žiakmi základných škôl.

Workshopy boli zamerané predovšetkým na nedostatkové odbory na trhu práce, pekár, cukrár, mäsiar, lahôdkár. Majstri odbornej výchovy pripravili so žiakmi SOŠ vo veľkej odbornej učebni zaujímavé dve pracoviská. Na jednom pracovisku si mohli žiaci odskúšať prípravu jednohubiek, z pekárskych výrobkov a pomazánok, vyrobenými v školských dielňach. Žiaci mali pripravené pracovné miesta s pomôckami, surovinami a zeleninou na dekoráciu. Žiaci SOŠ Juraj Mihok a Igor Kovacs prezentovali žiakom odborné vedomosti a zručnosti, ktoré nadobudli počas štúdia na škole a usmerňovali ich pri tvorivej práci. 

Na druhom pracovisku naše žiačky pod vedením MOV Bc. Morvayovej žiakov zasväcovali do tajov cukrárskeho remesla. Každý žiak si vytvoril ružu z cukrárskej modelovacej hmoty. Taktiež si odskúšali prácu medovníkára. Ozdobili si svoj medovník podľa vlastnej fantázie. Pred samotnou výrobou sa žiaci oboznámili so základnými surovinami, a technologickým postupom prípravy medovníčkov a cukrárskej hmoty. Zaujímavá bola pre nich aj príprava papierového kornútka, ktorý využili na zdobenie medovníka bielkovou glazúrou. Žiakov sme motivovali a v každom kole sme vyhodnotili najkrajší ozdobený medovník a vymodelovanú ružu. Oproti predchádzajúcim podobným akciám, sa nielen žiaci ale aj niektorí rodičia bez ostychu a radi do činnosti zapájali. Atmosféra bola veľmi príjemná a tvorivá. Žiaci boli zo svojich výrobkov nadšení. Výrobky si mohli žiaci skonzumovať, alebo zobrať domov a pochváliť sa rodičom. Výhercovia obdŕžali malý darček.

Frederika Holocsiová prezentovala zložitú prípravu orchidei pomocou cukrárskej hmoty a drótikov. Žiakov a rodičov najviac zaujala práca žiačky Andrei Miglierini, ktorá tvarovala pod teplou lampou karamel a vyrábala dekoráciu na tortu.

Snahou MOV bolo vzbudiť u žiakov záujem hlavne o profesiu pekár, cukrár a mäsiar, lahôdkár práve prostredníctvom pracovnej činnosti a zážitku z vytvorenia si svojho vlastného diela.

Riaditeľ školy PaedDr. Jozef Horák, ZRPV Ing. Danica Daubnerová spolu steamom odborných zamestnancov školy, strávil veľa času v priateľskom rozhovore so žiakmi a rodičmi, čo v nemalej miere prispelo k propagácii školy a odborného vzdelávania a príprave a k naplneniu projektového zámeru, projektu švajčiarsko - slovenského mechanizmu na podporu remesiel a vôbec odborného vzdelávania. Je takmer isté, že aj táto prezentačno - propagačná akcia, prispeje k ďalšiemu posilneniu záujmu žiakov ZŠ a rodičov o profesiu pekár, cukrár a mäsiar.