Na SOŠ gastronómii a hotelových služieb sa dňa 11.11.2014 konal deň otvorených dverí. Tento deň otvorených dverí bol spojený nie len s prezentáciou školy a štúdia , ale aj s praktickými ukážkami odbornej prípravy žiakov v odboroch potravinárstvo a gastronómia. Žiaci základných škôl mali možnosť odskúšať si na pracoviskách odborného výcviku praktické činnosti v jednotlivých odboroch a spoznať prácu cukrára, pekára, mäsiara, lahôdkára a kuchára. Na príprave tohto podujatia sa podieľali majstri odbornej výchovy, učitelia odborných predmetov a žiaci SOŠ. V troch odborných učebniach boli pripravene pracovné stoly s pomôckami a surovinami.

Naša žiačka, cukrárka Veronika pomáhala žiakom pri zdobení medovníkov a priebežne im pripravovala papierové kornútky s cukrovou polevou. Žiak Kristian zasväcoval malých zvedavcov do tajov prípravy cukrárskej modelovacej hmoty a výroby cukrárskych ozdôb. Žiakov veľmi zaujala práca žiačky Andrejky, ktorá robila ukážku práce s horúcim karamelom a tvarovala rôzne farebné kvety, zelené lístky a stonky. 

Žiaci odboru pekár napiekli biele a celozrnné pečivo, kuchári a mäsiari, lahôdkári pripravili zase šunku a pomazánky. Spolu so žiakmi ZŠ vyrábali jednohubky, ktoré dozdobovali zeleninou, petržlenovou vňaťkou a olivami. Každý si podľa vlastnej fantázie vyrobil svoje výrobky, ktoré ochutnal, alebo sa mohol s nimi pochváliť doma svojim rodičom.

V odbornej učebni pre žiakov odboru čašník, servírka, v stolovni, pripravili žiaci SOŠ ukážky prípravy flambovaného ovocia a miešaných nápojov. Žiakom sa páčili aj pripravené a vyzdobené slávnostné tabule.

Žiaci vyšších ročníkov sprevádzali malých zvedavcov pri prehliadke školy a informovali ich o možnostiach štúdia na našej škole. Taktiež mali možnosť vidieť priebeh vyučovacieho procesu a výučbu v odborných učebniach s použitím interaktívnej tabule.

Učitelia SOŠ gastronómie a hotelových služieb predstavili žiakom vzdelávacie programy školy a formou otázok a diskusií vysvetlili rozdiely medzi nimi. Celkovo sa dňa otvorených dverí zúčastnilo 125 žiakov a z toho viac ako polovica sa zapojila aj do praktickej činnosti a zhotovovala výrobky pod dohľadom našich majstrov odbornej výchovy. Žiaci odchádzali domov plný dojmov a zážitkov.

Cieľom tohto podujatia bolo prezentovať odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom ukážok tvorivosti a kreativity žiakov. Ukážkou technologických postupov a samotným zapojením žiakov ZŠ do tohto procesu bola snaha ich inšpirovať pri výbere budúceho povolania.