Od 30. januára do 2.februára 2014 sa konal 21. Medzinárodný veľtrh gastronómie Danubius Gastro v Inchebe. Neoddeliteľnou súčasťou veľtrhu boli aj sprievodné podujatia, ktoré porovnávajú odborné zručnosti barmanov, baristov, kuchárov, cukrárov a pekárov.

Stredná odborná škola mala na veľtrhu, ako jediná stredná škola, vlastný stánok v priestoroch Cechu pekárov a cukrárov regiónu západného Slovenska. Stánok bol zameraný na propagáciu odborného vzdelávania. Pri náročnej organizačnej a realizačnej práci Cechu a rozhodcov, počas veľtrhu, pomáhali aj žiačky zo SOŠ Farského.

Prezentácia školy a odborov bola pripravená a realizovaná v súčinnosti so „Švajčiarskym finančným mechanizmom - Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce“

V medzinárodnej súťaži „O najlepší bratislavský rožok“ a „Umelecké dielo“ žiaci SOŠ, Farského 9 Lenka Sláviková a Richard Berlák získali za bratislavské rožky 1. miesto a za umelecké dielo 2. miesto. Žiakov na súťaž pripravovala majsterka odbornaj výchovy Katarína Morvayová. Organizátori súťaže: Cech pekárov a cukrárov RZS, pod vedením nového cechmajstra Jozefa Oremusa a Slovenský podnikateľský zväz PCC.

V barmanskej súťaži „St. Nicolaus Cup“ súťažili žiaci v príprave miešaných nápojov Patrícia Pešková a Dušan Biháry, ktorý získal striebornú medailu. Na súťaž ich pripravila majsterka odbornej výchovy Bc.Daniela Foltánová.
Organizátori súťaže: Slovenská barmanská asociácia, ST. NICOLAUS-trade, a.s. 

V súťaži „Gastro Cup kuchár Junior“ naživo, pred obecenstvom, pripravovali po dve porcie jedál žiaci Youssif Sami a Jozef Zeman. Časový limit na prípravu a dokončenie jedla mali 45 minút. Youssif si vybojoval strieborné a Jozef bronzové ocenenie. Kuchárov na súťaž pripravil majster odbornej výchovy Zoltán Černák.
Organizátor súťaže: Slovenský zväz kuchárov a cukrárov

V Poézii v gastronómii“ - súťaž s prípravou studených mís pre 8 osôb nás reprezentovali žiaci Ľuboš Demovič a Lukáš Kusebauch. Kuchárov na súťaž pripravil majster odbornej výchovy Ľuboš Babušek.
Organizátor súťaže: Slovenský zväz kuchárov a cukrárov

Riaditeľ školy, PaedDr. Jozef Horák prevzal mimoriadnu cenu Generálneho riaditeľa Incheby Alexandra Rozina za výchovu a rozvoj pekárskeho a cukrárskeho remesla.

Všetkým súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu.