Dňa 17.12.2013 sa konal deň otvorených dverí v Pekárni Bageta Pezinok. Pekáreň Bageta patrí medzi zmluvné pracoviská SOŠ Farského, ktoré spolupracujú so školou a odborne zabezpečujú praktické vyučovanie žiakov v odbore pekár a cukrár. Taktiež na prevádzke pracuje aj absolvent našej školy, vyučený v odbore pekár. Vedenie pekárne má záujem o ďalších kvalifikovaných absolventov zo SOŠ Farského a preto so školou úzko spolupracuje a podieľa sa na propagácii remesla a odboru aj formou otvorených dverí.

Dňa otvorených dverí sa zúčastnili žiaci základnej školy z Pezinka, žiaci SOŠ Farkého 9, s učiteľmi odborných predmetov a pracovníčka reklamnej agentúry Media media s.r.o. Ing. Reimanová.

Dňa otvorených dverí sa zúčastnili žiaci základnej školy z Pezinka, žiaci SOŠ Farkého 9, s učiteľmi odborných predmetov a pracovníčka reklamnej agentúry Media media s.r.o. Ing. Reimanová.

Návštevníkov privítala Janka Rozvadská, ktorá je inštruktorom na tomto zmluvnom pracovisku. V priestoroch zasadačky bolo pripravené občerstvenie a počas občerstvenia pustené motivačné video o pekárskom a cukrárskom remesle.

Ing. Danica Daubnerová žiakom základnej školy predstavila SOŠ Farského a študijné programy na tejto škole. Zaujímavou formou rozhovoru a kladením otázok, vysvetlila v krátkosti technológiu výroby chleba a pečiva a taktiež ich oboznámila so surovinami používanými v pekárskej výrobe.

Návštevníci po poučení o hygienických predpisoch v potravinárskej prevádzke si obliekli jednorazové plášte a čiapky a presunuli sa do výrobnej časti pekárne.

Pán Maroš Košík, hlavný majster v pekárskej výrobe, poukazoval žiakom priestory pekárne a vysvetlil jednotlivé strojno-technologické zariadenia používané v prevádzke. Žiaci mohli vidieť chod strednej pekárne, od príjmu múky do síl, uskladnenia surovín cez jednotlivé pracovné miesta a procesy vo výrobnej hale, až po expedíciu hotových výrobkov.

Žiakov zaujali najmä dávkovacie zariadenia surovín, veľké miešacie stroje, v ktorých sa pripravovalo kysnuté cesto a taktiež formovacie rohlíkovacie stroje. Návštevníci mali možnosť vidieť aj sádzanie chlebov sádzacím zariadením do etážovej pece.

Majster pekár predviedol ukážku prípravy cesta na jemné pečivo a po krátkom odležaní cesta ukázal žiakom rôzne možnosti tvarovania výrobkov. Žiaci si podľa vzoru a vlastnej fantázie vytvarovali výrobky, ktoré po vypečení a vychladnutí ochutnali. Vlastnými vyrobenými výrobkami sa mohli žiaci pochváliť aj svojim rodičom a súrodencom.

Žiaci odchádzali domov spokojní, plní dojmov a zážitkov. Podujatie hodnotili všetci ako veľmi vydarené a malo by prispieť k zvýšeniu záujmu o pekárske a cukrárske remeslo.