aktivne-vyuzivanie-volneho-casu-seniorov-v-mestskej-casti-bratislava-raca

Aktívne využívanie voľného času seniorov v mestskej časti Bratislava-Rača

Mestská časť v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Aktivizácia seniorov počas obodobia pandémie.

Cieľom projektu bolo vytvorenie podmienok na aktívne využívanie voľného času seniorov, čo malo prispieť k posilneniu ich celkovej psychickej odolnosti a fyzickej kondície.
Projekt bol zameraný na aktivizáciu seniorov počas obdobia pandémie a bol určený pre klientov denného stacionára a klientov domácej opatrovateľskej služby. V rámci projektu prebehlo aj vzdelávanie pracovníkov sociálnych služieb.

Projekt bol financovaný z externých zdrojov v rámci BRDS (vo výške 2 000 €).

Okres: Bratislava

Obec: Bratislava-mestská časť Rača

Celkové výdavky projektu: 2 000 €