obnova-strednej-odbornej-skoly-hlinicka-1,-bratislava

Obnova strednej odbornej školy Hlinícka 1, Bratislava

Základné informácie: Cieľom projektu je zvýšenie počtu žiakov strednej odbornej školy informačných technológií Hlinícka 1, Bratislava na praktickom vyučovaní formou vytvorenia priestorov podobnému podnikateľskému sektoru. Stavebnými prácami, ktoré boli ukončené v máji 2019 boli komplexne zrekonštruované vonkajšie časti (zateplenie strechy a obvodového plášťa) a vnútorné časti (voda, kanalizácia, […]