bratislavske-nabrezie-caka-zmena-organizacie-dopravy.-pribudne-cyklotrasa

Bratislavské nábrežie čaká zmena organizácie dopravy. Pribudne cyklotrasa

Nábrežie Dunaja je jedným z miest, ktoré sú veľmi obľúbené a frekventované. Prepojenie historického centra a nábrežia však nie je riešené ideálne a chodci aj cyklisti musia prechádzať cez štvorprúdovú cestu. Navyše, frekventovaný úsek od Mosta SNP po Šafárikovo námestie, ktorý spolu zdieľajú chodci aj cyklisti, sa stáva čoraz nebezpečnejším. Kým po Most SNP (v smere z Karlovej Vsi) je šírka zdieľaného chodníka pre cyklistov a chodcov približne 7 metrov, od Mosta SNP sa táto šírka zužuje len na 4 metre, čo pre bezpečný pohyb chodcov aj cyklistov už jednoducho nestačí.

„Aby sme spravili nábrežie dostupnejšie a bezpečnejšie pre chodcov a cyklistov, v úseku od Mosta SNP po Šafárikovo námestie v oboch smeroch zriadime vo vonkajšom jazdnom pruhu samostatný oddelený pruh pre cyklistov. V mieste zastávok MHD bude cyklopruh vedený cez priestor zastávky. V niektorých úsekoch, najmä pri Šafárikovom námestí, pôjde o zmiešaný cyklopruh a buspruh, aby sme minimalizovali dopad tejto zmeny na MHD. Bus pruhy budú doplnené aj na Dostojevského rade a tesne pred križovatkou pod Mostom SNP na Nábreží arm.gen. L. Svobodu,“ priblížilo Hlavné mesto Bratislava SR.

Pre individuálnu automobilovú dopravu tak v oboch smeroch ostane zachovaný jeden jazdný pruh. V niektorých úsekoch, napríklad pri Námestí Ľ. Štúra v smere na Šafárikovo námestie je však už aj dnes iba jeden priamy pruh. „Uvedomujeme si, že táto zmena bude mať dopad na individuálnu automobilovú dopravu a predpokladáme jej čiastočné utlmenie. Tým, ktorí cestu po nábreží používajú ako tranzit medzi východnou časťou Bratislavy a Ružinovom, odporúčame využívať obchvat cez Einsteinovú s použitím Mosta Apollo, ktorý je na rozdiel od nábrežia pre takúto tranzitnú dopravu dimenzovaný,“ odporúča bratislavský magistrát.

Od pondelka 7.8.2023 začnú práce na obnove vonkajšieho jazdného pruhu v tomto úseku, aby na ňom mohla byť následne vyznačená bezpečná a komfortná cyklotrasa. V prvej etape sa vo vybraných úsekoch vyfrézuje starý asfalt, následne položí nový a celý cyklopruh bude podfarbený červenou farbou, ako je štandardom pri všetkých nových cyklotrasách. V poslednom kroku hlavné mesto zrealizuje vodorovné dopravné značenie. S vyhradením cyklopruhu súvisia aj viaceré zmeny v križovatkách.

Predpokladané ukončenie prác je začiatok septembra.

Zdroj a infografika: Hlavné mesto SR Bratislava
Vizualizácia: Cyklokoalícia