bratislavsky-kraj-a-rakusko:-spolupraca-pre-buducnost

Bratislavský kraj a Rakúsko: Spolupráca pre budúcnosť

15. augusta sa uskutočnilo významné stretnutie medzi predsedom Bratislavského samosprávneho kraja Jurajom Drobom a novým dezignovaným mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom SR v Rakúskej republike J.E. Jozefom Polakovičom, ktorého cieľom bolo diskutovať o cezhraničnej spolupráci medzi BSK a rakúskymi regiónmi. Obe strany vyjadrili spokojnosť s doterajšou spoluprácou a súčasne významný potenciál pre budúcnosť.

BSK a Rakúsko predstavujú dôležitých partnerov v cezhraničnej spolupráci, s prirodzenou existenciou hranice medzi nimi. V minulosti boli podpísané dohody o spolupráci so susediacimi rakúskymi spolkovými krajinami: Dolné Rakúsko a Burgenland. Tieto dohody sa automaticky predlžujú každé 4 roky a vytvárajú stabilný rámec pre cezhraničnú spoluprácu.

V nasledujúcom období 2021-2027 bude program Interreg SK-AT disponovať celkovou alokáciou 55 miliónov EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR). V rámci tohto obdobia budú podporované oblasti výskumu a inovácií, súvisiace so zmenou klímy a biodiverzitou, sociálne témy vrátane zdravotníctva, vzdelávania, cestovného ruchu a kultúry, ako aj inštitucionálna spolupráca.

Hlavné oblasti cezhraničnej spolupráce medzi BSK a rakúskymi regiónmi zahŕňajú kultúru, cestovný ruch, dopravnú infraštruktúru a životné prostredie. BSK plánuje v budúcnosti hlbšiu spoluprácu v oblastiach odborného vzdelávania, energetiky a zmeny klímy. Cieľom týchto projektov je posilniť cezhraničnú spoluprácu a prispieť k udržateľnému rozvoju regiónov.