chodnik-na-tovarenskej-ulici-v-meste-malacky

Chodník na Továrenskej ulici v meste Malacky

Mesto v roku 2021 zrealizovalo projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Chodník na Továrenskej ulici.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok mesta financovaný z rozpočtu mesta.

Okres: Malacky

Mesto: Malacky

Celkové výdavky projektu: 16 792 €