cyklistov,-pesich-aj-bezcov-potesi-nova-asfaltka-na-zeleznej-studnicke

Cyklistov, peších aj bežcov poteší nová asfaltka na Železnej studničke

Na Železnej studničke sa podarilo opraviť viaceré zničené úseky promenády medzi kontajnerovým bufetom a Snežienkou, opravené boli aj najviac zničené úseky červených cyklopruhov od Červeného mosta hore na Železnú.

Zdroj: Mestské lesy v Bratislave