cyklotrasa-prepoji-centrum-vajnor-s rybnicnou-a racou

Cyklotrasa prepojí centrum Vajnor s Rybničnou a Račou

Vo Vajnoroch intenzívne pracujú na vybudovaní novej cyklotrasy „Rybničná“, ktorej zámerom je spojiť centrum Vajnor s lokalitou Rybničná a aj jej ďalšie trasovanie do Rače.

Trasovanie cyklochodníka má byť úplne oddelené a pôjde o plnohodnotnú segregovanú cyklotrasu. „Naša mestská časť doteraz vytipovala trasovanie a uskutočnila štúdiu realizovateľnosti. Konzultovala tiež varianty s dotknutými hlavnými vlastníkmi a našli sa predbežné súhlasy,“ približuje mestská časť na sociálnej sieti.

Spracovaná bola projektová dokumentácia ako podkladový materiál pre vydanie územného rozhodnutia. Aktuálne prebieha príprava schvaľovacieho procesu pre vydanie územného a stavebného povolenia.

„Makáme na príprave a realizácii tejto cyklotrasy a všetci chceme aby Bratislavčania a hlavne obyvatelia Vajnor a Rače mohli čo najskôr využívať novú cyklotrasu spájajúcu naše dve mestské časti,“ dodáva.

Viac k téme priamo na mieste budúcej cyklotrasy hovorí vo videu starosta Vajnor Michal Vlček.

Zdroj: Vajnory – dedina v meste