decembrove-zupne-zastupitelstvo-bude-volit-vicezupanov-aj-predsedov-komisii

Decembrové župné zastupiteľstvo bude voliť vicežupanov aj predsedov komisií

V piatok sa uskutoční prvé pracovné zasadnutie novozvoleného Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. Poslanci na rokovaní zvolia podpredsedov BSK ako aj jednotlivé komisie BSK. Zaoberať sa budú aj plánom kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra BSK na 1. polrok 2023 ako aj plánom zasadnutí Zastupiteľstva BSK na rok 2023.

Materiály na rokovanie nájdete TU.