den-deti-oslavujeme-uz-od-roku-1952

Deň detí oslavujeme už od roku 1952

Medzinárodný deň detí je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Na Slovensku ho oslavujeme každoročne 1. júna a to už od roku 1952.

Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí v Ženeve, vo Švajčiarsku v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. Po konferencii viacero vlád zaviedlo vo svojich krajinách takýto deň, s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete. Nie je úplne jasné, prečo práve 1. jún bol vybraný ako MDD. Avšak tento dátum je na svete najobľúbenejší, oslavuje sa vo viac ako v 21 krajinách. Aj keď prvotná myšlienka bola zamerať viac pozornosť na problémy týkajúce sa detstva, ako detská práca, zneužívanie, chudoba, emocionálna deprivácia, negramotnosť, dnes už tento zámer vo veľkej miere vyprchal, ale túžba urobiť deťom radosť ostala.

Každá krajina vo svete oslavuje tento deň v iný deň. Napríklad v Argentíne je to druhá nedeľa v auguste, v Nemecku, je to ako u nás 1. jún, hoci aj tam sa v bývalom NDR oslavoval Medzinárodný deň detí 1. júna a v NSR 20. septembra a tento sviatok sa nazýval Svetový deň detí. Po zjednotení Nemecka sa Medzinárodný deň detí oslavuje už len 1. júna. V Maďarsku sa od roku 1950 oslavuje Deň detí poslednú nedeľu v máji. V Japonsku sa Medzinárodný deň detí oslavuje 5. mája, v Mexiku 30. apríla, v Poľsku 1. júna , vo Venezuele tretiu júlovú nedeľu a v moslimských krajinách 4. júla.

Vo väčšine krajín sú pre deti v tento deň pripravené rôzne aktivity, školské výlety, súťaže či iné podujatia. Hlavným cieľom je však upozorniť na problémy, s ktorými zápasia deti po celom.

Ako oslavujeme Deň detí na Slovensku?

V mestách, mestských častiach a obciach sa konajú akcie, na ktorých sa predstavia hudobné skupiny, konajú sa rôzne súťaže a je k dispozícií množstvo atrakcií. Deti sa v niektorých školách neučia a idú sa pozrieť na tieto akcie, iné školy zas idú do kina, alebo si vytvoria vlastný program. Deti po príchode domov dostávajú od rodičov malé darčeky.

Veľa detí už MDD nebaví a tento deň nijako extra neprežívajú a to hlavne tí starší. Ale menšie detí práve niečo takéto obľubujú. MDD má však predsa len svoj cieľ. V tento deň by sme si mali pripomínať bratstvo a porozumenie medzi deťmi a mali by sme ho venovať aktivitám s deťmi, myslieť na ich dobro a životné podmienky vo svete.

Zdroj: Wikipédia