den-ucitelov-sa-oslavuje-uz-od-roku-1955

Deň učiteľov sa oslavuje už od roku 1955

Sviatok všetkých učiteľov sa začal oslavovať v roku 1955. Rozhodla o tom československá vláda a tento veľký deň pripadol na 28. marec. Teda na deň narodenia pedagóga, filozofa, spisovateľa a teológa Jana Amosa Komenského patriaceho medzi najvýznamnejšie osobnosti svetovej pedagogiky, ktorý vypracoval systém pedagogiky ako vedy. Cieľom sviatku bolo vyzdvihnúť toto povolanie, ako aj neľahkú a zodpovednú úlohu učiteľa, ktorá si zaslúži spoločenské uznanie.

Pri príležitosti tohto dňa oceňujú prácu pedagógov aj štátne inštitúcie. Zhosťujú sa toho predstavitelia samosprávnych krajov, či minister školstva. Napriek tomu, že práca učiteľa je náročná a veľakrát nedocenená, je na Slovensku množstvo šikovných učiteľov, ktorí toto povolanie robia s láskou, trpezlivosťou a naučia veci, na ktoré si žiaci spomenú ešte aj niekoľko rokov po škole.

Tradíciu každoročného oceňovania pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov na Slovensku obnovil v roku 1999 vtedajší minister školstva Milan Ftáčnik. V susednej Českej republike sa 28. marec slávi ako Deň narodenia Jana Amosa Komenského a v iných krajinách majú pedagógovia sviatok 5. októbra. Tento deň vyhlásila v roku 1994 Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru za Medzinárodný deň učiteľov. 

Bratislavská župa má v zriaďovateľskej pôsobnosti 54 župných škôl s rôznorodou ponukou. Patria sem gymnáziá, stredné priemyselné školy, stredné odborné školy, umelecké školy, spojené školy a jazykové školy.

Pri príležitosti dnešného sviatku chceme poďakovať všetkým učiteľom, pedagogickým, nepedagogickým, odborným zamestnancom za ich prácu, trpezlivosť, odhodlanie, snahu, rozvahu a osobný vklad do učiteľského povolania.

The post Deň učiteľov sa oslavuje už od roku 1955 appeared first on Bratislavskykraj.sk.