den-vitazstva-nad-fasizmom:-zlo,-ktore-sposobil,-sa-uz-nesmie-zopakovat

Deň víťazstva nad fašizmom: Zlo, ktoré spôsobil, sa už nesmie zopakovať

Európa si dnes pripomína 77 rokov od ukončenia II. svetovej vojny.

Pre väčšinu z nás je život v mieri samozrejmosťou. Seniori vyššieho veku sa ešte azda dokážu rozpomenúť na udalosti spred 77 rokov, kedy sa ukončila jedna z najtragickejších udalostí v dejinách ľudstva – II. Svetová vojna. Ostatní o týchto udalostiach vieme iba z učebníc, z médií a z rozprávania.

Uplynulo 77 rokov od ukončenia najrozsiahlejšieho a najničivejšieho vojenského konfliktu medzi národmi. Neopísateľné utrpenie, hlad, bieda, dennodenný strach o život, smrť nie len na fronte, ale aj medzi civilnými obyvateľmi – to je výpočet vojny, ktorá v histórii nemá obdoby.

Aby sme my dnes mohli žiť v slobode, osloboditelia položili vlastný život. Preto si v dnešný deň uctievame ich pamiatku. „Je pre mňa samozrejmé, že v našej pamäti musí navždy zostať spomienka na osloboditeľov, na ich hrdinstvo a odvahu. Opatrujme v našich srdciach úctu ku všetkým bojovníkom proti nacizmu a fašizmu a nezabúdajme na hrôzy vojny, pretože iba tak existuje nádej, že sa podobné udalosti nezopakujú,“ povedal župan Juraj Droba.

Fotografia je z roku 2016, kedy sa župa pridala k ceremónii oceňovania hrdinov druhej svetovej vojny.

V čase druhej svetovej vojny sa musel spojiť celý demokratický svet, aby spoločne dokázal zabrániť plánu vyhladenia celých národov a rás a z pohľadu nášho kontinentu, aby zabránil záhube európskej civilizácie. V tomto boji stáli aj Slováci. Po boku oslobodzovacej armády hrdinsky bojoval Prvý československý armádny zbor, v Sovietskom zväze vznikla paradesantná brigáda. Jej význam a hrdinstvo sa ukázali v Slovenskom národnom povstaní, ako aj pri oslobodzovaní územia Slovenska, vrátane oslobodenia nášho hlavného mesta Bratislavy, sídla Bratislavského samosprávneho kraja.

„Je to súčasť našej histórie, ukážka odvážneho ducha Slovákov a národov žijúcich na našom území. Výročie ukončenia II. Svetovej vojny považujem za vhodný moment na opakovanie a zdôrazňovanie potreby a významu spoločného mierového úsilia Európy o jednotu a spoluprácu, ako memento a nekončiace varovanie všetkých generácií pred hrôzami vojny. Na význam zápasu za slobodu a život v mieri nemôžeme rezignovať. Ako predseda samosprávneho kraja a teda ako politický reprezentant občanov konkrétneho územia budem vždy presadzovať vzájomnú úctu a potrebu medziregionálnej spolupráce. Vždy s vedomím spoluzodpovednosti za rozvoj demokracie, ktorej výsledkom je mier, sloboda a bezpečný život občanov,“ dodáva.

Počas druhej svetovej vojny prišlo o život viac ako 50 miliónov ľudí. Počtom obetí, ale rovnako aj svojím charakterom a krutosťou ide o najväčšiu tragédiu v dejinách ľudstva.