divadelne-konfrontacie-2022

Divadelné konfrontácie 2022

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre Vás pozýva na krajskú postupovú súťaž a prehliadku amatérskeho divadla a krajskú postupovú súťaž a prehliadku divadla mladých s postupom na celoštátne prehliadky Divadelné konfrontácie 2022 , ktoré sa uskutočnia v dňoch 1. a 2. apríla 2022 v Pezinskom kultúrnom centre. Príďte si s nami užiť chvíle plné umenia, hereckých výkonov a krásnej divadelnej atmosféry.

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka divadla dospelých Belopotockého Mikuláš je vrcholným podujatím svojho druhu na Slovensku. Nesie meno jedného z najznámejších organizátorov kultúrneho života v čase národného obrodenia a zakladateľa prvého slovenského ochotníckeho divadla Gašpara Fejérpatakyho Belopotockého. Od roku 1950 sa na jeho počesť koná divadelný festival dospelých – Belopotockého Mikuláš. Po mnohých zmenách miest konania, organizátorov, alebo dokonca samotného názvu, sa v roku 2016 podujatiu opäť vrátil názov Belopotockého Mikuláš. Hlavným cieľom súťaže je získavanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast neprofesionálnych divadelných kolektívov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie divadelnej tvorby. Víťazný kolektív alebo jednotlivec podujatia je každý rok navrhnutý na účinkovanie na najstaršom festivale neprofesionálneho divadla v Európe – na Scénickej žatve.

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla mladých FeDiM je vrcholným podujatím svojho druhu na Slovensku. Je určená mládeži od 15 do 26 rokov. FeDiM – FEstival DIvadla Mladých sa koná od roku 2014 v Tisovci. Cieľom súťaže je podpora, rozvoj zručností, umelecko-odborný rast, prezentovanie a konfrontácia umeleckej úrovne a výsledkov činnosti mládežníckych divadelných súborov. Víťazný kolektív alebo jednotlivec je každoročne navrhnutý na účinkovanie na najstaršom festivale neprofesionálneho divadla v Európe – na Scénickej žatve.

Zdroj: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Viac informácií nájdete na www.moska.sk

The post Divadelné konfrontácie 2022 appeared first on Bratislavskykraj.sk.