dobra-sprava-pre-ziadatelov-o-dotaciu-z-brds.-termin-podavania-ziadosti-sa-bude-posuvat

Bratislavský samosprávny kraj po roku opätovne otvoril možnosť získať podporu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS). Pôvodný termín, ktorý uplynie tento týždeň, by sa mal predĺžiť do 15. februára. Potvrdiť to majú ešte župní poslanci na svojom zasadnutí v piatok.

„Chceli by sme dať žiadateľom dostatočný priestor, aby mohli svoje projekty prihlásiť, bez zbytočných zhonov. Záujemcovia nám avizovali, že najväčším problémom je zmena, ktorú BRDS tento rok priniesla, a to prihlasovanie žiadostí elektronicky cez stránku www.slovensko.sk. Na tento úkon je potrebný občiansky preukaz s čipom. Preto sme sa rozhodli pre posunutie termínu. Verím, že to žiadatelia ocenia a podarí sa im zaregistrovať čo najviac projektov. Sme im nápomocní a na náš web BratislavskyKraj.sk sme pridali aj podrobný návod, ako postupovať,“ povedal predseda BSK Juraj Droba.

BRDS je otvorená  štyroch oblastiach podpory: kultúra, mládež, šport a ochrana životného prostredia a rozvoja vidieka. Celkovo na projekty pre rok 2021 pôjde vyše milióna eur.

Na projekty z oblasti kultúry je vyčlenených 345 000 eur. Zámerom je využitie kultúrneho potenciálu kumulovaného na území BSK v mimoriadnej pestrosti a početnosti jednotlivých foriem, žánrov a platforiem prostredníctvom podpory tvorby, rozvoja, prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt. Výzva je otvorená pre oblasti ako sú tvorba a prezentácia diela, výskum a odborná reflexia a ochrana hmotného kultúrneho dedičstva. Novinkou oproti minulému roku je, že oblasť podpory “Tvorba a prezentáciu diela” sa rozšíri o segment hudby a literatúry. BSK tak reflektoval na požiadavku kultúrnej obce.

Na podporu mládeže podporí župa projekty celkovou sumou 51 750 eur. Cieľom výzvy je neformálne vzdelávanie mládeže v aktuálnych oblastiach, ktoré intenzívne ovplyvňujú výchovu a život detí a mládeže, formovanie postojov a názorov k základným životným problémom, aktívne využívanie voľného času a skvalitnenie života mládeže na území BSK.

Sumu 293 250 eur získajú projekty zamerané na podporu športu. Zámerom je zvýšenie záujmu mládeže o šport, snaha o zvýšenie ich telesnej zdatnosti, správne využitie voľného času. Prioritou BSK je predovšetkým podpora pohybových aktivít mládeže do 23 rokov. Podpora je určená pre všetkých oprávnených žiadateľov pôsobiacich v BSK, ktorí aktívne vykonávajú a organizujú pravidelné pohybové aktivity detí a mládeže do 23 rokov, vrátane zdravotne postihnutých športovcov  a pri organizovaní športových akcií a podujatí pre organizovanú i neorganizovanú verejnosť v BSK, vrátane akcií pre zdravotne postihnutých športovcov.

Župa tento rok podporí aj ochranu životného prostredia a rozvoja vidieka. Na rok 2021 je alokovaných 345 000 eur. Zameraná je na tri oblasti podpory. Prvou z nich je životné prostredie a verejná infraštruktúra, v rámci ktorej sú definované opatrenia na rozvoj zelenej infraštruktúry a vodozádržných opatrení v mestách a obciach v rámci BSK, ako aj drobné prvky verejnej infraštruktúry. Druhou oblasťou je turizmus, kde budú podporené aktivity rozvíjajúce cykloturistickú infraštruktúru a infraštruktúru vodného turizmu. Tretím okruhom je environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta sa zameriava na podporu realizácie prírodných záhrad v areáloch škôl za účelom podpory environmentálnej výchovy na školách, ako aj v zmysle podpory biodiverzity v sídelnom prostredí.

Doručené žiadosti o poskytnutie dotácie budú najskôr formálne posúdené a následne posudzované odbornou hodnotiacou komisiou. O výsledných projektoch, ktoré dostanú pre rok 2021 podporu z BRDS, rozhodnú župní poslanci.

Informácie týkajúce sa BRDS, jednotlivých výziev, termíny, postupy a návody sú zverejnené tu.

The post Dobrá správa pre žiadateľov o dotáciu z BRDS. Termín podávania žiadostí sa bude posúvať appeared first on Bratislavskykraj.sk.