Bratislavský samosprávny kraj spolu s o.z. Living Memory pripravil aj pre tento školský rok sériu prednášok o osudoch obetí totalitných režimov a ich prenasledovateľov na Slovensku s podporou známych osobností proti šíreniu extrémizmu medzi mládežou pod názvom „ V demokracii môžeš svoje šance zlepšiť, v totalitnej spoločnosti nie! “  Novinkou je, že v rámci stretnutí prídu aj úplne noví hostia. S hercami  Slovenského národného divadla sa budú striedať pamätníci perzekúcií  ako signatár Charty 77, človek, ktorého sa dotkol holokaust či osobnosť  populárnej hudobnej scény. Každá téma je doplnená aj o problematiku hoaxov a dezinformácií, ktoré sa šíria sociálnymi sieťami dnes.

21.11. a 7.12.2017 sa v priestoroch našej strednej školy uskutočnili dve odborné prednášky pre žiakov tried I.PK, II.HA, III.PH a V.HA. Prednášajúcim bol mladý slovenský historik Mgr. Ľubomír Morbacher, PhD., ktorý žiakov zaujal témami:  Uchopenie moci KSČ vo februári 1948 a Elity spred novembra 1989 a ich etablovanie v súčasnej spoločnosti. Výbornú atmosféru a zaujímavo vedenú diskusiu najlepšie vystihol a zhodnotil sám prednášajúci:  „Dnes bolo na Vašej škole veľmi fajn. Študenti sú "živí", ale vôbec sa neboja prejaviť svoje názory, čo je obrovská  devíza oproti iným školám, kde sme dosiaľ boli. “   

Tešíme sa na ďalšiu úspešnú spoluprácu!