dopravny-podnik-aj-tento-rok-upravil-premavku-mhd-pocas-silvestra

Dopravný podnik aj tento rok upravil premávku MHD počas Silvestra

Dopravný podnik Bratislava aj tento rok upravil premávku MHD počas vianočných sviatkov, keď je frekvencia cestujúcich nižšia. Od 23. decembra 2022 (piatok) do 8. januára 2023 (nedeľa) budú linky premávať podľa cestovných poriadkov v režime „pracovný deň – školské prázdniny“, pričom počas sviatočných dní budú linky premávať ako počas bežných voľných dní. V tomto období nebudú premávať tzv. školské linky. Zároveň v termíne od 27. decembra 2022 (utorok) do 5. januára 2023 (štvrtok) nebudú premávať posilové linky 7 a 196.

Na prelome rokov, teda počas Silvestra (31. decembra 2022), resp. 1. januára 2023 začne premávka nočných liniek v 30 minútovom intervale od 1:30 hod. DPB je pripravený po skončení silvestrovských osláv, na pokyn dopravných dispečerov, vypraviť navyše záložné vozidlá.

Výprava školských liniek a režim „pracovný deň – školský rok“ budú obnovené 9. januára 2023 (pondelok).

DPB tiež počas Silvestra odstaví a mechanicky zabezpečí proti poškodeniu 113 predajných automatov na cestovné lístky. Dôvodom je opakujúci sa vandalizmus počas silvestrovských osláv. Ide predovšetkým o zariadenia v exponovaných lokalitách. Zoznam odstavených automatov nájdu cestujúci na webe DPB – www.dpb.sk . Automaty budú opätovne uvedené do prevádzky 1. januára 2023. Koncom roka tiež končí svoju prevádzku predajňa cestovných lístkov v Novej radnici na Primaciálnom námestí. Cestujúcim DPB odporúča využívať rýchle a ekologické formy predaja jednorazových cestovných lístkov, a to prostredníctvom služby „Kartuj“ priamo vo vozidle, cez mobilnú aplikáciu, SMS cestovný lístok alebo elektronický cestovný lístok v elektronickej peňaženke. Prípadne je k dispozícii aj tradičná forma predaja u províznych predajcov (tzv. PNS).

Zdroj: DPB