dve-skoly-bratislavskeho-samospravneho-kraja-ziskali-europske-ocenenie-skola-etwinning-2023-2024

Dve školy Bratislavského samosprávneho kraja získali európske ocenenie ŠKOLA eTwinning 2023-2024

Dve stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja: Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava pod vedením pani riaditeľky Mgr. Magdalény Ochabovej a Obchodná akadémia, Dudova 4, Bratislava pod vedením pána riaditeľa Mgr. Dominika Križanoviča dosiahli významný úspech a získali európske ocenenie ŠKOLA eTwinning 2023-2024.

Iniciatíva eTwinning je od roku 2005 podporovaná a financovaná Európskou komisiou a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Od roku 2014 je integrovanou súčasťou programu Erasmus+. MŠVVaŠ SR odporúča eTwinning opakovane aj v Sprievodcovi školským rokom. Ocenené Školy eTwinning obdržali tiež ďakovný list ministra školstva.

Cieľom eTwinningu je podpora spolupráce európskych škôl s využitím informačných a komunikačných technológií tak, že školám poskytuje podporu, nástroje, služby a zabezpečuje tak rozvoj digitálnych kompetencií učiteľov aj žiakov, jednu z priorít Európskej únie.

eTwinning zároveň ponúka pedagógom bezplatné príležitosti profesijného rozvoja vo forme viacerých druhov prezenčného aj online vzdelávania doma aj v zahraničí. Koordináciu eTwinningu na Slovensku zabezpečuje Žilinská univerzita v Žiline, prostredníctvom pracoviska eTwinning Slovensko.

Naše školy získali ocenenie ŠKOLA eTwinning 2023-2024 ako jedny z 31 ocenených slovenských škôl a 4 505 európskych škôl.

Získanie certifikátu ŠKOLA eTwinning je vysoko prestížne ocenenie a získavajú ho len tí najlepší.

Certifikát ŠKOLA eTwinning nie je len uznaním osobného úspechu jednotlivých učiteľov, ale znamená tiež uznanie a ocenenie za zapojenie sa, angažovanosť a odhodlanie celého tímu učiteľov a vedúcich pracovníkov v škole. Nejde o súťaž, ale skôr o postup z jednej úrovne na ďalšiu.

ŠKOLY eTwinning majú vedúce postavenie v eTwinningu a ich poslanie je zhrnuté v nasledovných bodoch:

  • Zdieľané vedenie
  • Záväzok k spolupráci a zdieľaniu a tímovej práci
  • Študenti škôl sú aktérmi zmien
  • Školy sú vzorom pre iné školy
  • Školy sú inkluzívne a inovatívne učiace sa organizácie

Viac informácií o komunite eTwinning nájdete na webovej stránke www.etwinning.sk a na stránkach Európskej komisie https://school-education.ec.europa.eu/sk.