ekologicka-kniznica-v-ruzinove

Knižnica Ružinov sa snaží správať ekologicky. Príkladom ich snahy je likvidácia plastového odpadu, ktorý sa nahromadil v Letnej čitárni v mesiacoch júl a august. Všetky plastové fľaše, ktoré tam použili starostlivo triedili a odnieslo ich do predajne Lidl na Trenčianskej ulici, kde je špeciálny automat umožňujúci likvidáciu plastových fliaš.

Zdroj: Knižnica Ružinov

The post Ekologická knižnica v Ružinove appeared first on Bratislavskykraj.sk.