europske-politiky-by-mali-prispievat-k-vacsej-teritorialnej,-hospodarskej-a-socialnej-sudrznosti

Európske politiky by mali prispievať k väčšej teritoriálnej, hospodárskej a sociálnej súdržnosti

Minulý týždeň sa v Bruseli uskutočnilo zasadnutie komisie COTER (Komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ) a komisie SEDEC (Komisia pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru) Európskeho výboru regiónov (EVR), ktorých členom je aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Išlo už o 17. zasadnutia komisie COTER, na ktorom dominovala diskusia o politike súdržnosti EÚ s cieľom odstrániť socio-ekonomické rozdiely medzi regiónmi, obcami a mestami naprieč EÚ. Členovia si vymenili skúsenosti a overené postupy pri implementácii projektov financovaných politikou súdržnosti v regiónoch. Zároveň diskutovali o uplatňovaní „zásady nenarušenia súdržnosti,“ ktorá by mala zabezpečiť, aby nielen politika súdržnosti, ale všetky európske politiky, prispievali k väčšej teritoriálnej, hospodárskej a sociálnej súdržnosti. Zásada nenarušenia súdržnosti zároveň počíta s posilnením princípov partnerstva a  viacúrovňového riadenia, ktoré BSK dlhodobo presadzuje na úrovni EÚ. Počas zasadnutia komisie bola rovnako odprezentovaná iniciatíva EVR „Aliancia automobilových regiónov“, ktorej členom je aj BSK. Jej cieľom je spojiť regióny so silným automobilovým priemyslom, v ktorých záujme je zohrávať aktívnu úlohu pri dekarbonizácii dopravného sektora, implementácii Európskej zelenej dohody a podpore dohody medzi EP a Radou v rámci balíka „Fit for 55“, vďaka ktorej majú byť do roku 2035 všetky nové vozidlá v Európe s nulovými emisiami.

Predseda BSK sa v Bruseli zúčastnil aj zasadnutia komisie SEDEC. Debatovalo sa najmä o výzvach súvisiacich s dlhodobou nezamestnanosťou, ktorej EÚ čelí, pričom členovia vyzdvihli ústrednú úlohu miestnych a regionálnych samospráv pri vytváraní pracovných príležitostí. Súčasťou zasadnutia bola aj prezentácia indexu sociálneho pokroku (SPI – Social Progress Index) s Johnom Lisneym z organizácie Social Progress Imperative, s ktorou BSK spolupracuje od roku 2016. Index sociálneho pokroku EÚ je založený́ na komplexnej metodike a výbere indikátorov merajúcich sociálny rozvoj v regiónoch EÚ. Zároveň predstavuje dôležitý prínos v rámci iniciatívy „beyond GDP“ („nad rámec hrubého domáceho produktu“), ktorá sa usiluje hľadať alternatívne prístupy k meraniu vyspelosti regiónov. Predseda BSK Juraj Droba zdôraznil, že SPI je vynikajúci nástroj, ktorý dokáže poskytnúť komplexné informácie o úrovni rozvoja regiónov. Zároveň vyzdvihol potrebu bližšie sa zamerať na využitie SPI aj v rámci začínajúcich sa diskusií o budúcnosti kohéznej politiky EÚ po roku 2027.