historia-uzemia-mestskych-lesov-–-deviaty-mlyn-na-zeleznej-studnicke

História územia Mestských lesov – Deviaty mlyn na Železnej studničke

Deviaty mlyn na Železnej studničke je zachytený už na mape z roku 1734 a bol posledným z Vydrických mlynov.

V roku 1846 na mieste starého mlyna postavili budovu s moderným technickým zariadením tzv. umelých mlynov so štyrmi kameňovými súpravami na vodný pohon. Vo svojej dobe išlo o technologickú špičku vo vývoji mlynskej techniky. A takou aj ostala až do roku 1867, keď mlyn zanikol.

Koncom 19. storočia sa ako majiteľ usadlosti spomína Rudolf Nemčík. Bol aktívnym činiteľom robotníckeho hnutia v Bratislave a ako taký verejne vystúpil s prejavom pred robotníkmi 1. mája 1890 na manifestácii pri oslavách sviatku práce, ktorá prebehla práve neďaleko jeho mlyna. Udalosť dodnes pripomína neďaleko stojaci pamätník.

Začiatkom 90-tych rokov 19. storočia sa ako majiteľ usadlosti spomína Rudolf Nemčík. Bol o. i. aktívnym činiteľom robotníckeho hnutia v Bratislave a ako taký verejne vystúpil s prejavom pred robotníkmi 1. mája 1890 na manifestácii pri oslavách sviatku práce, ktorá prebehla práve neďaleko jeho mlyna. Udalosť dodnes pripomína tento pamätník.

Na začiatku 20. storočia mlyn radikálne prestavali a adaptovali na letný penzión s reštauráciou a na dvore pribudol drevený otvorený pavilón. Prestavba prekryla všetky staršie vrstvy. Zlikvidovalo sa aj mlynské zariadenie. Po druhej svetovej vojne bola budova prestavaná na byty a kancelárie. Posledným vlastníkom, ktorý budovu prevádzkoval, bol Lesný závod. Mlyn poslúžil ako ubytovňa sezónnych pracovníkov a hospodárske budovy ako garáže pre lesnú techniku.

Na začiatku 20. storočia mlyn radikálne prestavali a adaptovali na letný penzión s reštauráciou a na dvore pribudol drevený otvorený pavilón.
Dnešná podoba

Momentálne je budova aj s priľahlými pozemkami v dlhodobom prenájme súkromnej osoby.

Zdroj: Mestské lesy v Bratislave