jazykova-skola-na-palisadach-oslavuje-70.-vyrocie

Jazyková škola na Palisádach oslavuje 70. výročie

Jazyková škola Bratislavského samosprávneho kraja oslávila svoje 70. výročie slávnostným galaprogramom, ktorý sa konal v Moyzesovej sieni na Vajanského nábreží 12 v Bratislave. Na podujatí sa zúčastnil aj predseda BSK Juraj Droba spolu s ďalšími významnými hosťami, súčasnými a bývalými žiakmi.

Program bol plný kultúrnych vystúpení, ktoré predviedli talentovaní študenti školy. Hostia mali možnosť vypočuť si prejavy významných osobností, ktoré zdôraznili dôležitosť jazykového vzdelávania a prínos školy k rozvoju jazykových zručností v regióne.

Atmosféra bola plná nadšenia a spomienok na uplynulých 70 rokov, počas ktorých škola vychovala mnoho úspešných absolventov. Prítomní si pripomenuli nielen históriu školy, ale aj jej súčasné úspechy a plány do budúcnosti.

Slávnostný galaprogram bol dôstojnou oslavou tohto významného jubilea a zdôraznil dôležitosť jazykového vzdelávania v dnešnom globálnom svete. Všetkým, ktorí prispeli k organizácii a zúčastnili sa na oslavách, patrí veľké poďakovanie.