jesenna-seria-europskych-veltrhov-celozivotneho-vzdelavania-bola-zahajena-xxvi.-rocnikom-veltrhu-gaudeamus-–-akademia

Jesenná séria Európskych veľtrhov celoživotného vzdelávania bola zahájená XXVI. ročníkom veľtrhu Gaudeamus – Akadémia

Cieľom veľtrhu je poskytnúť slovenským študentom stredných škôl komplexné informácie, poradenstvo a maximálnu podporu pri ich kľúčovom životnom rozhodnutí, ktorým voľba štúdia po maturite bez pochyby je. Veľtrh Gaudeamus – Akadémia je výnimočný predovšetkým širokou ponukou sprievodných programov, informačných zdrojov a poradenstva, ktoré môžu študenti pri voľbe vysokej školy využiť.

Najvýznamnejším sprievodným programom sú prednášky vystavujúcich škôl

Náplňou prednášok sú najaktuálnejšie informácie o podmienkach prijímacieho konania a štúdia v akademickom roku 2023/2024 aj informácie zo zákulisia štúdia priamo od študentov a absolventov vysokých škôl. Na tohtoročnom veľtrhu je pre študentov pripravených celkom 41 prednášok.

„Kontinuálne vzdelávanie v súčasnosti nevyhnutné; pre nás všetkých ako spoločnosť, ale aj pre každého z nás ako indivídua. Aj preto vítam a teším sa tomuto veľtrhu, ktorý tu dnes otvárame, a ktorý umožňuje koncentrovane na jednom mieste získať množstvo informácií, ktoré môžu pomôcť najmä mladým ľuďom rozhodnúť sa, na ktorú univerzitu ísť študovať, na ktoré študijné programy sa najlepšie hodia. Ale nielen mladým ľuďom, nám všetkým dáva prehľad o možnostiach nášho ďalšieho vzdelávania. Lebo v dnešnom svete je to tak, že ak čo len na chvíľu zastaneme, tí ostatní okolo nás pôjdu vpred a predbehnú nás,“ povedal v príhovore podpredseda Bratislavského kraja pre oblasť rozvoja človeka Juraj Štekláč

Nerozhodným študentom pomôže Testovacie centrum a Poradenský servis

Každý študent si môže urobiť elektronický Test študijných typov a zistiť, či je Ekonomický, Humanitný, Technický, Prírodovedný alebo Umelecký typ. V Poradenskom servise je k dispozícii tím poradcov, ktorý študentom na základe výsledkov testu pomôže vybrať vhodnú školu, fakultu alebo študijný program.

Pre študentov zaujímajúcich sa o štúdium v zahraničí sú otvorené stánky poradenských inštitúcií pre vysokoškolské štúdium v zahraničí. Poradenské centrá študentom pomôžu s celým procesom od výberu vhodnej školy, cez splnenie podmienok prijímacieho konania až po organizáciu cesty a ubytovania. V stánkoch poradenských centier je pripravená rozšírená ponuka štúdia na partnerských univerzitách zo 16 krajín sveta.

Odborným návštevníkom veľtrh ponúkne sprievodný program s názvom „Pedagogické centrum“. V pedagogickom centre bude prebiehať program prednášok, seminárov a konzultácií zameraný špeciálne na výchovných poradcov a pedagógov SŠ. V programe Pedagogického centra je 28 prednášok.

V pedagogickom centre bude pre odborných návštevníkov pripravený súhrnný informačný set o vystavujúcich školách a poradenská aplikácia Gaudeamus Advisor, ktorá aktuálne obsahuje viac ako 650 vzdelávacích inštitúcií a 10 000 študijných programov.

Gaudeamus je najväčšia séria veľtrhov vzdelávania v Slovenskej a Českej republike. Veľtrhy majú 29-ročnú tradíciu a každoročne prebiehajú v Brne, Prahe, Nitre a Bratislave. V roku 2023 je navyše pripravovaný nový veľtrh Gaudeamus Región Košice. Veľtrhy Gaudeamus sú tradičným miestom stretávania záujemcov o pomaturitné štúdium a zástupcov inštitúcií terciálneho vzdelávania. Veľtrhy Gaudeamus každý rok navštívia viac ako 55 000 návštevníkov, ktorí sa stretnú s viac ako 450 vystavovateľmi z celého sveta.