juraj-droba:-kohezna-politika-eu-musi-reflektovat-miestne-potreby-a-specifika-uzemia

Juraj Droba: Kohézna politika EÚ musí reflektovať miestne potreby a špecifiká územia

V piatok 28. apríla 2023 sa uskutočnilo externé zasadnutie Predsedníctva Európskeho výboru regiónov (EVR) vo švédskej Kirune, jednom z najsevernejšie položených miest EÚ. Zasadnutie Predsedníctva sa za účasti predsedu BSK Juraja Drobu uskutočnilo na pozvanie Švédskej národnej delegácie v EVR v kontexte prebiehajúceho švédskeho predsedníctva v Rade EÚ.

Hlavnými témami zasadnutia boli výzvy a príležitosti spojené s ekologickou a digitálnou transformáciou, najmä v odľahlých oblastiach, a potreba zabezpečenia spravodlivej socio-ekonomickej transformácie. Švédsky arktický región je priekopníkom a zohráva kľúčovú úlohu pri dosahovaní ekologickej transformácie Európy vďaka svojim významným iniciatívam v oblasti vývoja ocele bez fosílnych palív, ekologickej ťažby a výroby batérií, ktoré prispievajú k dosiahnutiu udržateľnej budúcnosti.

Členovia EVR v rámci študijnej exkurzie navštívili miestnu baňu spoločnosti LKAB, počas ktorej spoznali významný ťažobný priemysel regiónu. LKAB je jednou z najväčších firiem sveta ťažiacich železnú rudu a ďalšie kritické suroviny, ktoré zohrávajú významnú úlohu pri prechode k energeticky odolnejšej a udržateľnejšej budúcnosti. Členovia Predsedníctva taktiež navštívili Ľadový hotel, kde sa dozvedeli viac o udržateľnom cestovnom ruchu v arktickej oblasti. Spoznali aj vesmírne centrum Esrange, kde diskutovali o vesmírnom priemysle a regionálnych inováciách.

V piatok 28. apríla 2023 sa uskutočnilo verejné zasadnutie Predsedníctva EVR, ktoré oficiálne otvoril švédsky minister verejnej správy Erik Slottner. Debatovalo sa o spravodlivom prechode a socio-ekonomicke transformácii v odľahlých oblastiach. Témou bola aj otázka zamestnanosti v odľahlých regiónoch a dopad ekologickej transformácie na trh práce. V tejto súvislosti bol zdôraznený význam lokálneho priemyslu, ktorý zohráva kľúčovú úlohu v stratégiách udržateľnosti, a potreba zapájania mladých ľudí pri dosahovaní miestneho udržateľného rozvoja.

„Regióny a mestá majú v rámci ekologickej, digitálnej a socio-ekonomickej transformácie významnú úlohu. Kohézna politika EÚ v rámci tejto transformácie preto musí reflektovať miestne potreby a špecifiká územia,“ zdôraznilpredseda BSK Juraj Droba.

Výsledkom zasadnutia predsedníctva EVR vo švédskej Kirune bolo prijatie „Kirunskej deklarácie“, v ktorej Európsky výbor regiónov vyzýva na ekologickú, spravodlivú a férovú transformáciu vo všetkých Európskych regiónoch, vrátane odľahlých oblastí.