karlova-ves-kurenie-na-skolach-neobmedzi,-setrit-energie-chce-inak

Karlova Ves kúrenie na školách neobmedzí, šetriť energie chce inak

Bratislavská Karlova Ves neobmedzí kúrenie v materských a základných školách vo svojej pôsobnosti. Obmedzovať ich prevádzku pre vysoké ceny energií nebude riaditeľom týchto zariadení odporúčať. Šetriť energie plánuje mestská časť inak. Informuje o tom na sociálnej sieti.

„Naše stanovisko je jasné. Nechceme obmedzovať teplotu v školách a škôlkach, radšej budeme šetriť energie v iných oblastiach. Nebudeme odporúčať, aby riaditelia obmedzovali prevádzku z dôvodu vysokých cien energií,“ konštatuje vicestarosta Branislav Záhradník.

Samospráva podotýka, že situácia na školách bola posledné dva roky napätá najmä pre pandémiu ochorenia COVID-19. Deti sa museli počas nej učiť dištančne. Hoci sa situácia začala zlepšovať, prišla energetická kríza a niektoré školy na Slovenska hovoria o nižšom vykurovaní v triedach či o návrate k dištančnému vzdelávaniu. Karlova Ves v tejto súvislosti deklaruje, že urobí maximum, aby mohli deti v tejto mestskej časti pokračovať vo vzdelávaní bez obmedzení.

Školy musia podľa mestskej časti dodržať teplotu v triedach, ktorú vyhláškou určuje rezort hospodárstva i Úrad verejného zdravotníctva SR. Ide o vyhlášku z roku 2007. V škôlke, v miestnosti, v ktorej sa deti hrajú i spia, nesmie teplota podľa hygienikov klesnúť pod 22 stupňov Celzia. V umyvárni a na toaletách musí byť teplota aspoň 24 stupňov Celzia.

Základné a stredné školy môžu kúriť menej. V učebniach a miestnostiach, kde trávia žiaci štyri a viac hodín, musí byť teplota aspoň 20 stupňov Celzia. Rovnaká minimálna teplota by mala byť aj v šatniach (telesná výchova). V telocvičniach a na iných miestach určených na telesnú výchovu musí byť aspoň 15 stupňov Celzia. Taká istá teplota má byť aj v šatniach, kde si žiaci napríklad prezliekajú bundy či prezúvajú sa. Minimálne 15 stupňov Celzia musí byť aj na chodbách a toaletách.

Zdroj: TASR