karlova-ves-zriadila-socialnu-vydajnu-potravin

Karlova Ves zriadila sociálnu výdajňu potravín

Čerstvé pečivo, mliečne výrobky, ovocie, zelenina, cestoviny ale aj sladkosti. To všetko môže pomôcť obyvateľom Karlovej Vsi, ktorí sa ocitli v núdzi. Novootvorená sociálna výdajňa im dvakrát týždenne pomáha preklenúť najťažšie životné obdobie.

Karloveskú sociálnu výdajňu sa mestskej časti podarilo zriadiť v doposiaľ menej využívaných priestoroch vedľa Rodinného centra Klbko. Po drobných stavebných úpravách miestny úrad zabezpečil prvé dodávky potravín. Zásady poskytovania pomoci v sociálnej výdajni určujú, kto môže byť jej klientom.

„Môže ísť o rodinu alebo jednočlennú domácnosť, alebo rodinu samoživiteľa s deťmi. Výdajňa môže pomôcť aj ľuďom s ťažkým zdravotným znevýhodnením, ktorí sa ocitli v situácii, ktorú môžu vlastnými silami zvládnuť len ťažko, vtedy je každá pomoc dobrá,“ vysvetlila Dana Čahojová, starostka Karlovej Vsi.

„Klientmi novej výdajne môžu byť ľudia v rôznom veku a rôznej rodinnej alebo sociálnej situácii. Je dôležité, aby sa záujemcovia, ktorí potrebujú pomoc, prihlásili na našom sociálnom oddelení, tam prebehne nevyhnutný administratívny proces a budú zaradení do zoznamu osôb, ktoré môžu navštevovať výdajňu,“ informoval Branislav Záhradník, vicestarosta Karlovej Vsi.

Karloveskí klienti sociálnej výdajne postupne dostanú karty a na ne počet bodov podľa ich životnej situácie. Tieto body budú môcť použiť na odobratie rôznych tovarov. Výdajňa ponúka čerstvé pekárenské výrobky, ovocie a zeleninu, mliečne výrobky, ale aj strukoviny,  cestoviny či drogériu.

Zdroj: Karlova ves